New IT Generation

Vi tror att utvecklingen inom IT och i företag och organisationers verksamhet kräver en ny IT generation. Inte bara av människor, utan också av teknik och innovationer.

Vi  vet att den nya generationen IT-människor, teknik och innovationer finns och skapas i InfoTech regionen och att regionen erbjuder en fantastiskt bra miljö för den nya IT generationen att nå sin fulla potential.  

People

People

Vi anser att den nya generationen IT människor inte bara behöver teknisk kompetens utan också affärsmässighet, social kompetens, kreativitet och kritiskt tänkande för att bidra med mer värde till sina arbetsgivare och kunder.
Läs mer >>

Technology

Vi tror att den nya generationen IT teknik inte bara måste vara tekniskt kompetent utan också mer användarvänlig och ha en tilltalande design som är anpassad till användningsområdet och dessutom kommunicerar det budskap som företaget vill förmedla.  
Läs mer >>

Technology
Innovation

Innovations

Vi menar att den nya generationen IT innovationer måste ha mer spets, kombinera kunskaper och tekniker på nya sätt och att de kräver snabbare och mer anpassade processer från idé till innovation.
Läs mer >>

Dela |
Skriv ut Tipsa en vän

Tipsa en vän

Om New IT Generation